Creative solutions.

Creative ideas.

Creative design.

אודותינו

חברת תינהב, חברה לבניה ופיתוח, הוקמה בתל אביב בשנת 1990, ע״י היזם יעקב לב. 
החברה עוסקת בייזום וביצוע  פרויקטים בתחום הנדל”ן במרכז הארץ.בין המבנים שהקימה החברה ניתן למצוא: מתחמי מגורים, בנייני משרדים, בניינים המשמשים למסחר, החברה עוסקת בעיקר בניהול ואחזקות.

פרוייקטים